Aktualności

06 lut 2022

Sprawozdanie po kolędowe

Celem wizyty duszpasterskiej rodzin jest pobłogosławienie domu i rodziny, ożywienie łączności wiernych z parafią i proboszczem, bliższe poznanie problemów moralnych nurtujących parafian i ojcowska pomoc w ich rozwiązywaniu, wreszcie wprowadzenie ducha pokoju i miłości we współżycie rodzinne i sąsiedzkie.

Zakończyłem tegoroczne wizyty duszpasterskie zwane kolędą. Wszystkich parafian obejmuję modlitwą. Każdego roku będę przedstawiał tzw. sprawozdanie kolędowe.

W czasie tegorocznej kolędy odwiedziłem 253 Domy. We wspólnocie z mieszkańcami tych domów modliłem się i rozmawiałem o sprawach wiary, Kościoła, o radościach i życiowych problemach. W 19 domach/ mieszkaniach nie byłem z różnych przyczyn.

Liczba osób mieszkających na terenie parafii zmniejsza się z każdym rokiem. Trudno mi odnieść się do lat poprzednich, wszak jestem proboszczem od sierpnia, ale po podliczeniu tegorocznej kolędy naszą parafię zamieszkuje 902 osoby. Wiele mieszkań jest pustych, zamieszkałych tymczasowo.  Liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. utrzymuje się na dość niskim poziomie i w październiku podczas liczenia wiernych wynosiła 162 osoby. Naszą parafię tworzy 215 związków sakramentalnych i 29 niesakramentalnych w tym aż 21 wolnych bez żadnych zobowiązań.

Bolesnym zjawiskiem jest odrzucanie sakramentalności małżeństwa i aprobata tak zwanych „wolnych związków” przez niektóre osoby, które uważają się za katolików a żyją w konkubinatach.

Wielkim problemem jest też brak zrozumienia potrzeby odpowiedniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W 2021 roku: 17 dzieci zostało ochrzczonych; 24 dzieci przystąpiło do I Spowiedzi i Komunii św.; 21 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania, w parafii odbyło się aż 17 pogrzebów; 7 parom narzeczeńskim udzielono Sakramentu Małżeństwa; rozdano 25 tyś, Komunii św.

Wielka rola i odpowiedzialność rodziców, dziadków i chrzestnych....

Sprawa zaświadczeń! Proboszcz może wydać zaświadczenie osobie pragnącej zostać chrzestnym jeżeli osoba ta mieszka na terenie parafii / nie wystarcza meldunek / oraz zgodnie z własnym sumieniem może potwierdzić, że osoba jest parafianinem praktykujący – tzn. uczestniczącą w życiu wspólnoty poprzez uczęszczanie na Msze Św. i życie sakramentami świętymi / spowiedź, Komunia Św. przyjmowanie kolędy/.

Na pytanie Kto może być chrzestnym dla dziecka? odpowiada prawnik: Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które wreszcie swym życiem mogą dać przykład dziecku czyli są osobami praktykującymi – tzn. Uczestniczącą w życiu wspólnoty poprzez uczęszczanie na Msze Św. i życie sakramentami świętymi / spowiedź, Komunia Św. przyjmowanie kolędy/.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

Fakt, że ktoś jest meldowany na terenie parafii nie umożliwia otrzymania zaświadczenia lub zgody na sakramenty w innej parafii.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego liczy się faktyczne zamieszkanie... też mieszkający zagranicą... tylko proboszcz miejsca faktycznego zamieszkania ma prawo udzielać zaświadczeń i zgody na sakramenty i pogrzeb w innej parafii...

Bardzo proszę nie wymuszać zaświadczeń!!!

Ofiary kolędowe

W czasie wizyty duszpasterskiej spotkałem się z sytuacją gdzie kilka rodzin przekazywało mi dwie koperty. Pierwsza z nich to tzw. Składka inwestycyjna, która powstała jeszcze za czasów ks. kanonika i wynosiła 10 złotych miesięcznie od rodziny. Bardzo dziękuję za podtrzymywanie tej tradycji i złożone ofiary inwestycyjne w kwocie 4800,- złotych. Z ofiar kolędowych przekazanychw formie

„Dla księdza” zostało mi przekazane 11400,- złotych (gdy podzielimy przez 253 wychodzi po 45 złotych od rodziny) Wszystkie środki zostały przekazane na konto parafii.

Jakie będą inwestycje w Parafii czas pokaże. Najpierw będzie trzeba się zająć dachem na kościele parafialnym. Z pracami poczekamy do kalendarzowej wiosny. Informowałem, że wszystkie opłaty te Kurialne, Seminaryjne, Prąd, śmieci, ogrzewanie całe utrzymanie Parafii to prawie 3000 miesięcznie. Zatem z planowanie większych remontów przyjdzie nam trochę poczekać.

Wszystko co robimy jest moi drodzy z Waszych i naszych Przyjaciół Dobrodziejów ofiar.

Pamiętajmy, że przede wszystkim trzeba budować kościół duchowy, żywą wspólnotę̨ ludzi wierzących.... dlatego zapraszamy do udziału w działalności Naszego Parafialnego Zespołu Caritas, rozwijaniu Róż Różańcowych a przed wszystkim do udziału w Wielkim Poście w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, Rekolekcjach Wielkopostnych które będziemy przeżywać od środy popielcowejBogu za wszystko dziękujemy, szczególnie za wszystkich tworzących tą wspólnotę...... oczywiście tych wspierających dzieła inwestycyjne, za parafian i przyjaciół, którzy zaufali nam i dopomagają utrzymać Parafię i realizować inwestycje i nadal to czynią... Dziękuję Bogu za was kochani parafianie i przyjaciele... Proszę przez wstawiennictwo Świętych Apostołów Bożego Miłosierdzia, których relikwie posiadamy Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II – Niech Chrystus Miłosierny nam wszystkim błogosławi w tym Roku 2022. Amen.

czytaj więcej
02 lut 2022

Ofiarowanie Pańskie

Dziś w środę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Niekiedy dzień ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesione przez nas świec, które zostały dziś pobłogosławione, mają przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.

Błogosławieństwo gromnic w kościele parafialnym w Ostrowitem.
Błogosławieństwo gromnic w Nowem Ostrowitem

W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego dziś pamiętajmy w naszych modlitwach o ludziach w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczycielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już 26. z kolei. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.

czytaj więcej
01 lut 2022

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Ze sprawowania Eucharystii w 4 niedzielę zwykłą zachowajmy przekonanie, iż udział w Najświętszej Ofierze przynagla nas do podejmowania wszelkich dzieł miłości, aby dawać światu świadectwo chrześcijańskiego życia. Od Boga otrzymujemy dary, których potrzebujemy do życia miłością, która ma królować nad wszystkim co czynimy. Pozwólmy zatem Bogu docierać do naszego serca, aby Jego moc odpowiednio je ukształtowała i prowadziła nas w życiu.

2.Dziś obchodzimy 69. Światowy Dzień Trędowatych, który jest okazją do przypomnienia o trwającym dramacie ludzi chorych na trąd. To też podkreślenie roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym najstarszą i najstraszniejszą chorobą

3.W środę [2.II] święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. To również Dzień Życia Konsekrowanego, czas modlitwy w intencji osób poświęconych Bogu w życiu zakonnym. Na liturgię przynieśmy gromnice. Msze św. o 17:00 w Ostrowitem i 18:30 w Nowym Ostrowitem. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie świec. Zapraszamy szczególnie na ten obrzęd rodziców i dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do Stołu Pańskiego.

4.W czwartek od godz. 9:00 przygotowanie kościoła do liturgii po okresie Bożego Narodzenia. Zapraszam stałą ekipę, która wykonała świąteczny wystrój kościoła, jak również chętnych do pomocy wolontariuszy. Niech patron naszej Parafii: św. Jakub i święci, których relikwie przechowujemy w kościele, wypraszają nam potrzebne łaski i dary na błogosławioną codzienność.

5.W czwartek o godz. 16:00 rozpoczęcie Godziny Świętej przed Najświętszym Sakramentem, o godz. 17:00 Msza św. z obrzędem błogosławieństwa św. Błażeja, patrona chorób gardła i języka.

6.W tym tygodniu odwiedzę chorych w I piątek od 13:00, proszę o zgłoszenie takiej potrzeby. Spowiedź 15 minut przed każdą Mszą świętą. 

7.W I sobotę po mszy św. o godz. 17:00 wspólny różaniec ze zmianą tajemnic różańcowych Róży św. Barbary. W czasie tej mszy św. będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa chleba, soli i wody z racji liturgicznego wspomnienia św. Agaty. 

8.Nasza parafia organizuje zimowisko dla dzieci ze św. Jakubem w Redzikowie koło Słupska w terminie 13-18 lutego 2022. Kierownikiem wypoczynku jest ks. Proboszcz. Jest też trzech opiekunów którzy zostali zgłoszeni wraz z zimowiskiem do Pomorskiego Kuratorium i została zatwierdzona zgoda. Rodziców zainteresowanych wyjazdem dla swoich dzieci proszę o zgłaszanie dzieci i pobranie stosownej KARTY KWALIFIKACYJNEJ w celu jej wypełnienia. Koszt zimowiska to 600 złotych. Wpisowe to 100 złotych, Karty kwalifikacyjne należy oddać do 3 lutego. Zostały ostatnie wolne miejsca.

9.Przypominamy wszystkim Parafianom i Gościom, że od 15 grudnia 2021 ROKU. Według nowych przepisów KPRM i MZ w kościele trzeba, zasłaniać usta i nos oraz zachować dystans między osobami.
Jak powinno to wyglądać w naszej parafii:

OD 15 grudnia 2021 ROKU

W kościołach i kaplicy na terenie naszej parafii 30% , miejsc zajętych. Nie są wliczane osoby zaszczepione.

(zachowujemy odległość 2 metry między osobami, zasłaniamy usta i nos, zakładamy maseczki)

Pamiętajmy, że pierwszeństwo mają osoby związane z zamówioną intencją, czy odbywającym się nabożeństwem; (pogrzeb, chrzest, ślub) Uszanujmy naszych Seniorów, jeśli się spóźnią, i dajmy im możliwość siedzenia w ławkach. Decyzja ważna jest do odwołania przez KPRM i MZ

Kary za brak maseczki są następujące:

Za nieosłonięcie twarzy grozi policyjny mandat, kara sądowa lub kara administracyjna od sanepidu. Za niezasłanianie nosa i ust lub inne naruszenia reżimu antywirusowego grozi:

*                do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;

*                do 5.000 zł grzywny sądowej,
 np. gdy ktoś nie przyjmie mandatu;

*                do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu;

*                do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.
Cyt. za: https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/spoleczenstwo/czy-w-ko%C5%9Bciele-obowi%C4%85zuj%C4%85-maseczki-wyja%C5%9Bniamy/ar-BB13jaKW

Nadal wszystkie pilne ogłoszenia i komunikaty podajemy w zakładce "aktualności". Bardzo prosimy o ich sprawdzanie i czytanie, oraz przekazywanie innym. Pozostaje nam taki sposób komunikacji z naszymi parafianami.

Godziny pozostałych Mszy św.  w bieżącym tygodniu podajemy z zakładce - intencje mszalne. Wszystkie komunikaty Księdza Biskupa zamieszczamy w zakładce - aktualności. Więcej informacji funkcjonowania parafii będziemy podawać na bieżąco.

* * *

W związku z panująca epidemią zwracamy się z serdeczną prośba do naszych Parafian, Gości, ludzi Dobrej woli o wsparcie ofiarą swojej Parafii. Kto chciałby wesprzeć parafię swoją ofiarą podajemy numer konta:

KONTO PARAFIALNE

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 

ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W OSTROWITEM KOŁO CHOJNIC 

UL. GŁÓWNA 23

89-620 OSTROWITE

Bank SANTANDER o/Chojnice

Nr konta: 87 1090 2590 0000 0001 4862 8912

Tym wszystkim którzy wspierają swoją parafie w tych trudnych dla wszystkich czasach. Niech dobry Pan Wam wynagrodzi i obdarza swoim błogosławieństwem. Za każdy gest życzliwości, otwarte serce składamy staropolskie serdeczne "Bóg zapłać." "Radosnego Dawcę bowiem miłuję Bóg. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym" (2 Kor 9,7).

Wszystkim naszym Parafinom, Gościom  Solenizantom nowego tygodnia, wszystkim pracującym i zmagającym się w tym czasie z pandemią koronawirusa i kwarantanną, niech, Jezus Chrystus, hojnie błogosławi, abyśmy codziennie potrafili cieszyć się obecnością Boga i Pana, który dla nas stał się człowiekiem.

Ks. Tomasz Dawid, proboszcz

czytaj więcej
24 sty 2022

Jubileusz naszego Biskupa

Przed 40 laty nasz ks. Biskup powiedział Bogu „tak” na Jego słowa : „pójdź za mną”.
Wierny swemu powołaniu obchodzi dziś swój jubileusz.
Razem z Ks. Biskupem dziękujemy Panu Bogu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań.

Dziękujemy za zrozumienie, troskę, obecność… za wspólne budowanie domu na skale, mimo iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu.
Dzisiaj, na kolejne lata posługi kapłańskiej, pragniemy życzyć Ks. Biskupowi:
Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości, wytrwałości Hioba, i tego, abyś pozostawił po sobie wiele pięknych, niewidocznych śladów w ludzkich sercach, ale i tych widocznych, jak ten , którym jest nasza diecezja.

Ks. Biskupowi przekazałem margaretki założone z okazji szmaragdowego jubileuszu. Tym, którzy włączyli się w tę modlitwę przekazuję serdeczne wyrazy wdzięczności od naszego Arcypasterza.

czytaj więcej
23 sty 2022

Zimowisko parafialne

Zgłoszenia są przyjmowane do 2 lutego br. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy.
czytaj więcej
23 sty 2022

III NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

2.Zakończyłem wizytę duszpasterską, w czasie której odwiedziłem wszystkich naszych Parafian, nikogo nie pomijając. Jeżeli jednak zdarzyło się, że u kogoś nie byłem to proszę te osoby o zgłoszenie się dzisiaj w zakrystii w celu uzupełnienia kolędy. Sprawozdanie po kolędowe przedstawię w  pierwszą Niedzielę lutego. Dziękuję za wspólną modlitwę, możliwość poznania się oraz porozmawiania. Jestem Wam wdzięczni za każdy gest życzliwości, dobrego słowa, dar serca i zrozumienia potrzeb parafii. Niech Bóg hojnie wszystkim wynagrodzi.

3.W jutrzejszy poniedziałek przypada 40 rocznica święceń kapłańskich J.E. Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny. Z tej okazji dziękuję za Margaretki założone w dniu dzisiejszym w intencji Księdza Biskupa Diecezjalnego. Dziękują za każdy dar modlitwy w intencji powołań kapłańskich. Księdzu Biskupowi przekażę najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych, dużo zdrowia i wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej. A Wam drodzy Parafianie dziękuję za ten szczególny dar modlitwy.

5.Jutro udaje się na rekolekcje kapłańskie do Częstochowy. Proszę o modlitwę w intencji dobrych owoców rekolekcji. W czasie mojej nieobecności zastępować mnie będą księża z Chojnic. Msze św. o godz. 17:00. 

6.We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

7.W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha. O 16:30 Nowenna do Matki Bożej.

8.W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.

9.W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.

10.W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 11:00 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

11.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

12.Nasza parafia organizuje zimowisko dla dzieci ze św. Jakubem w Redzikowie koło Słupska w terminie 13-18 lutego 2022. Kierownikiem wypoczynku jest ks. Proboszcz. Jest też trzech opiekunów którzy zostali zgłoszeni wraz z zimowiskiem do Pomorskiego Kuratorium i została zatwierdzona zgoda. Rodziców zainteresowanych wyjazdem dla swoich dzieci proszę o zgłaszanie dzieci i pobranie stosownej KARTY KWALIFIKACYJNEJ w celu jej wypełnienia. Koszt zimowiska to 600 złotych. Wpisowe to 100 złotych, Karty kwalifikacyjne należy oddać do 3 lutego.

13.Świetlica wsi w Ciechocinie zaprasza dziś (23.01.2022) na Jasełka Bożonarodzeniowe  w wykonaniu rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy o godz. 17.00.

14.W tym tygodniu patronują nam:

- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy; środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła; piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.

12.Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.

Ks. Tomasz Dawid, proboszcz

czytaj więcej
16 sty 2022

II Niedziela zwykła

1.Dzisiaj II Niedziela zwykła w ciągu roku. Kolekta na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać! Podczas ostatniej kolekty inwestycyjnej. Bardzo też dziękuję za złożone podczas kolędy ofiary inwestycyjne na cały rok.

2.Wczoraj rozpoczęliśmy nowennę o dobre święte i liczne powołania do służby Bożej w Kościele Chrystusowym. Proszę o codzienną modlitwę. Nowenna poprzedza rubinowy jubileusz kapłański naszego biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Mam nadzieję, że będzie to czas owocny i zachęcam do składania „Margaretek” za naszego biskupa.

3.Jutro, w poniedziałek, 17 stycznia, w Kościele obchodzić będziemy Dzień Judaizmu. Zachęcam do modlitwy o szacunek dla ludu Pierwszego Przymierza, a także o pokój w Ziemi Świętej.

4.We wtorek w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Niestrudzenie o potrzebie tej modlitwy przypominał święty Jan Paweł II. Będąc we Wrocławiu powiedział: „Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi”. W to nawoływanie Kościoła włączmy nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności, w dzieło ekumenizmu. 

5.W piątek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a zaraz w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków i Babcie, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa ofiarowana Komunia święta i serdeczna pamięć. Zapraszamy babcie i dziadków wraz z wnuczkami i wnukami w przyszłą niedzielę, kiedy to podczas każdej Mszy św. udzielę im specjalnego błogosławieństwa.

6.W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tak zwana kolęda. Proszę, aby na każdym stole kolędowym oprócz krzyża, świeczek i wody święconej umieścić zeszyt z religii naszych dzieci i młodzieży oraz egzemplarz Pisma św. Pragnę, jako duszpasterz zanieść do Waszych rodzin pokój i błogosławieństwo Boże. Kolęda rozpoczyna się w dzień powszedni o godz. 15:00, natomiast w sobotę o godz. 10:00. Za wszelkie ofiary: te na kolędę i te inwestycyjne na rozwój naszej parafii, składam już dziś serdeczne Bóg zapłać.

PORZĄDEK KOLĘD W NASZEJ PARAFII:

17.01 (poniedziałek) – ul. Pogodna od p. Galińskich, godz. 1500;

18.01 (wtorek) – ul. Dębowa od. p. Ignakowskich wg numerów od 1500;

19.01 (środa) – ul. Dębowa: blok 7, 13 i blok 9 od 1500;

20.01 (czwartek) – ul Główna od p. Szypryt do p. Żebrowskich, godz. 1500;

21.01 (piątek) – ul. Główna od p. Koseckich do p. Rossek, godz. 1500;

22.01 (sobota) – ul. Główna od bloku nr 13 (p. Rossek) do bloku nr 9, od 1000;

7.Z racji kolędy Msza Święta od poniedziałku do piątku jest tylko rano o godz. 7:00. Kancelaria Parafialna przez czas kolędy czynna jest w środę i piątek przed południem od  9.00 – 11.00. W sprawach pilnych można zadzwonić do Proboszcza. 

8.Informuję, że nasza Parafia w dniach 13-18 lutego organizuje zimowisko parafialne w Redzikowie koło Słupska. 

9.Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa.

Ks. Tomasz Dawid

czytaj więcej
16 sty 2022

Apostolat Margaretka

Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki.

Cele Apostolatu:

modlitwa za wybranego kapłana,

troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą,

współpraca między kapłanami i świeckimi,

wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Logo Apostolatu

jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Modlitwa – w Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Może to być dziesiątek Różańca, Koronka Pokoju, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inna modlitwa.

Zadania osoby tworzącej Margaretkę:

znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia Margaretki,

skontaktowanie się z wybranym księdzem,

wysłanie zgłoszenia Margaretki na adres: opiekun@apostolatmargaretka.pl,

podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób,

pamięć o składaniu życzeń kapłanowi (z okazji imienin, święceń itp.).

Wręczenie Margaretki kapłanowi – grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Można uczynić to w formie uroczystej lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę, ofiarowując kapłanowi wypełniony blankiet. Przyjęciu Margaretki warto nadać uroczystą formę, ponieważ wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego osób.

Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie (jubileusz, imieniny, pielgrzymka, odpust). Jeśli to możliwe, grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po kazaniu lub Komunii św., w wolności serca i w stanie łaski uświęcającej składa przyrzeczenie (na głos lub cicho w sercu, razem lub osobno). Optymalną sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowopowstałej Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy.

Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.

Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka.

Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą.

Modlitwa w wybranym dniu tygodnia
O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. biskupa Ryszarda Kasynę uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.

Święty jego Patronie Ryszardzie z Wyche Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.

Maryjo, Matko Kościoła, strzeż go przed wszelkim złem. Amen.

Margaretka w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem

Margaretka została założona 23. stycznia 2022 roku, w III Niedzielę zwykłą. Objęła swoją modlitwą Biskupa naszej diecezji pelplińskiej – ks. Bp Ryszarda Kasynę. Uroczyste ślubowanie członkowie Margaretki złożyli podczas sumy parafialnej o godz. 11:00. Członkowie odmawiają Modlitwę w wybranym dniu tygodnia oraz dziesiątek różańca, a także ofiarują w intencji kapłana Komunię św., cierpienie i in.

czytaj więcej
16 sty 2022

Rubinowy jubileusz

24 stycznia br. nasz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna przeżywać będzie 40 lecie kapłaństwa. Zachęcam do włączenia się w nowennę rozpoczętą wczoraj o powołania do służby Bożej poprzedzającej rubinowy jubileusz księdza biskupa.

Biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie, w rodzinie robotniczej, jako najstarszy syn z czwórki dzieci Ireny i Franciszka. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, a po jego ukończeniu w 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gdańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej z rąk bp. Lecha Kaczmarka. Od 3 lutego 1982 roku pracował jako wikariusz i katecheta w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Dnia 24 stycznia 2005 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej (tyt. Dices). Dnia 27 października 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pelplińskim. Ingres do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył się 8 grudnia 2012 roku.

Chciałbym zacytować fragment artykułu J. Zalesińskiego na łamach Dziennika Bałtyckiego: „Ryszard Kasyna - ostatni biskup Jana Pawła II” z dnia 3 listopad 2012 roku:

Korzenie

Ingres na biskupią stolicę w Pelplinie będzie dla biskupa Ryszarda powrotem do kraju lat dziecinnych. Co prawda przyszedł na świat w Nowym Stawie, który dziś należy do diecezji elbląskiej, ale ze strony ojca związany jest z Kaszubami. - Tata urodził się w Łapalicach - wspomina. - Potem dziadkowie osiedli w Borczu. - Tata miał dwóch braci, ale już babcia miała bodaj ośmioro rodzeństwa.

Tu przedstawia długą listę miejscowości na Kaszubach, które biskup do dzisiaj odwiedza, jeżdżąc do rodziny.

Z opowieści ojca zapamiętał, jak to do parafialnego kościoła szło się 6-7 kilometrów, a zimą jeździło saniami po zamarzniętym jeziorze. - Nie tylko zresztą do kościoła - dopowiada.

- Prosta wiara, taką otrzymałem w darze - mówi biskup Kasyna.

W Nowym Stawie akurat nie musiał tej wiary ćwiczyć, chodząc wiele kilometrów na msze, bo ich dom rodzinny stał przy samej świątyni.

- Pan Bóg nie objawił się w moim życiu nagle, jak świętemu Pawłowi - wyjaśnia biskup Ryszard. - Żywą wiarę otrzymałem w domu rodzinnym. Jeśli pojawiały się w niej znaki zapytania czy wątpliwości, to raczej dotyczące tylko tego, czy podołam.

Rodzice biskupa Kasyny mieszkają dziś w Gdańsku, na Przymorzu. Kiedy syn ich odwiedza, często zastaje ojca modlącego się na kolanach. - A mama, chociaż jestem biskupem, kiedy wychodzę, zawsze robi mi na czole znak krzyża.

Doktor praw w trybunale

Z czworga dzieci państwa Kasynów na księdza poszedł jednak tylko on, najstarszy z rodzeństwa. Trafił do gdańskiego seminarium. Dziś biskup Kasyna jest doktorem obojga praw, ale pracę dyplomową napisał z historii Kościoła. - Analizowałem, jak w historii zmieniała się kościelna administracyjna przynależność Gdańska - wspomina.

- Takie sprawy powinny nas interesować - komentuje. - Potrzebne jest nam poczucie przynależności. Dziś ludzie często nie mają jakby korzeni, przenosząc się z miejsca na miejsce czy z kraju do kraju. Poczucie przynależności należy pielęgnować.

Kościelnym prawnikiem stał się dopiero dzięki rzymskim studiom, na które został wysłany w 1985 roku. Czy o kierunku studiów zdecydował ówczesny biskup Gocłowski, doktor prawa kanonicznego? - W pewnym sensie tak - potwierdza biskup Kasyna. - Ale już jego poprzednik, mój wyrywny biskup Lech Kaczmarek, mówił mi: poślę cię na studia.

- Potrzeba było księży specjalistów - tłumaczy dzisiaj arcybiskup Gocłowski. - A ówczesnego księdza Ryszarda dostrzegłem dzięki jego bogatej osobowości.

W 2005 roku biskup Gocłowski wpłynął na wybór księdza Kasyny na biskupa pomocniczego gdańskiej diecezji. - O zasadach wskazywania biskupów nie mówi się ani przed wyborem, ani po nim - arcybiskup Gocłowski uchyla się od odpowiedzi, co w bogatej osobowości księdza Kasyny zdecydowało o tamtej nominacji.

Ksiądz Kasyna postanowił studiować w Rzymie prawo kanoniczne i cywilne, na Papieskim Uniwersytecie Lateraneń-skim. Potem ukończył jeszcze Studium Roty Rzymskiej. - Wykłady były po łacinie, a na końcowym egzaminie trzeba było napisać w tym języku uzasadnienie wyroku - kręci głową biskup Kasyna. - Było nas na roku ponad dwudziestu, ale zdało bodaj siedmiu czy ośmiu.

Poza łaciną, biskup Kasyna biegle włada włoskim i niemieckim. - Studiowałem parę miesięcy na Sorbonie - dodaje. - Zetknąłem się więc i z francuskim. Szlifowałem angielski w Londynie. Ale najlepiej czuję się we włoskim i niemieckim.

Tak przygotowany, po powrocie do gdańskiej diecezji ksiądz Kasyna zaczął pracę w Trybunale Metropolitalnym.

- To ciekawa osobowość, ale ma niewielkie doświadczenie duszpasterskie, pracy z ludźmi w parafii - słyszę opinię o nowym biskupie pelplińskim.

- Niewielkie doświadczenie duszpasterskie? - szczerze dziwi się biskup Kasyna. - Przez trzy lata byłem wikariuszem w bazylice Mariackiej, a gdy podjąłem pracę w trybunale, przez długi czas nadal tam mieszkałem i odprawiałem msze w Kaplicy Królewskiej. A pracę w Trybunale Metropolitalnym uważam za bardzo głębokie duszpasterstwo. To samo życie, poznawane z wielu stron, problemy związane nie tylko z małżeństwami.

Ksiądz, a potem biskup Kasyna od wielu lat duszpasterzuje też w Niemczech i we Włoszech. W Pizie, gdzie co roku jeździł jako kapłan, zaprzyjaźnił się z pewnym proboszczem. Dziś proboszcz jest metropolitą. - Zaprosiłem go już na swój ingres, powiedziałem, że musi przyjechać - zapowiada biskup Kasyna.

Z Pizy zapamiętał piękny romański kościół, w którym odprawiał msze i spowiadał. I stare, kamienne jeszcze konfesjonały…

- Wolałem spowiadać w ławkach - opowiada.

Na rowerze od Papieża

W czasie rzymskich studiów ksiądz Kasyna mieszkał w Kolegium Polskim, tym samym, w którym zwykł się zatrzymywać biskup Wojtyła. Raz miał nawet okazję przejechać się będącym do dzisiaj na wyposażeniu kolegium starym fordem, tym samym, którym Karol Wojtyła pojechał na konklawe w 1978 roku. Już jako Jan Paweł II Karol Wojtyła ze studiującymi w Rzymie polskimi księżmi spotykał się regularnie. Od czasu do czasu księża dostawali od Papieża w prezencie drobne upominki, wybierane z masy darów, jakimi Papież był zasypywany przy okazji swoich spotkań. Raz kolega księdza Kasyny wylosował… turystyczny rower. - Jeździłem nim po Bibliotece Watykańskiej - wspomina biskup Kasyna.

- Po dziedzińcu?

- Nie, nie, po bibliotece.

Biskup Kasyna wydobywa z albumu wielką fotograficzną odbitkę. Na niej młody roześmiany ksiądz, w sutannie, rzecz jasna, śmiga na turystycznym rowerze między wielkim regałem z książkami a wielkim dębowym stołem.

Z osobą Jana Pawła II w szczególny sposób związało się biskupstwo księdza Kasyny. O jego nominacji na gdańskiego biskupa pomocniczego Stolica Apostolska poinformowała w komunikacie nuncjatury 24 stycznia 2005 roku. Ingres zaplanowano w bazylice Mariackiej na 2 kwietnia. W dniu ingresu arcybiskup Gocłowski niepokoił się, czy uroczystość będzie mogła się odbyć, był stale na linii z Watykanem. Nowo mianowany biskup pomocniczy przez cały czas był spokojny. Po uroczystości biskup Kasyna z autokarową wycieczką wiernych z niemieckiej parafii, którzy przybyli na ingres swojego księdza z Polski, pojechał do Straszyna. Kiedy wieczorem usłyszeli dzwony bijące we wszystkich kościołach, wiedzieli, że Jan Paweł II odszedł.

Biskup Ryszard Kasyna jest ostatnim polskim biskupem, o którego nominacji zadecydował polski Papież. A ingres biskupa Kasyny odbył się symbolicznie w dniu śmierci Jana Pawła II.

- Tak to się samo nasuwa, ale nie chciałbym sięgać po takie tematy z górnej półki - broni się przed wysokimi tonami w rozmowie.

Kościół, czyli więź

Ksiądz biskup Ryszard Kasyna obejmuje biskupstwo w Pelplinie w wieku 55 lat. Jak na biskupa - to niewiele. Choć nie chce podejmować porównań z Janem Pawłem II, z pewnością jako kapłan, a dzisiaj hierarcha, został uformowany przez ducha Jana Pawła II. - Trzeba dzisiaj próbować budować więź z każdym człowiekiem. Tak jak to robił Jan Paweł II, który spotykał się ze wszystkimi - deklaruje.

(…)- Ani Kościół zamknięty, ani otwarty, ani też identyfikowanie się z żadną partią polityczną - definiuje swoją postawę ksiądz biskup Kasyna. - Jako biskup jestem posłany do wszystkich ludzi.

Źródło: diecezja-pelplin.pl dziennikbaltycki.pl

czytaj więcej
11 sty 2022

Kolęda dekanalna

W dniu 11 stycznia 2022r. miała miejsce wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Arkadiusza Okroja w naszej parafii Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem. Ksiądz Biskup ropoczął "kolędę" w domu naszego seniora ks. kanonika Kazimierza Matyji w Ciechocinie. Po modlitwie i radosnej rozmowie wszyscy obecni kapłani dekanatu udali się do kościoła parafialnego na modlitwę nieszporów i konferencję ks. Proboszcza Tomasza Dawida - Ojca duchownego dekanatu rytelskiego. Trzecim punktem programu była kolęda w plebanii. Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za modlitwę i wszelką życzliwość w przygotowaniu tego wydarzenia.

Błogosławieństwo kolędowe księdza Biskupa
Pokropienie wodą święconą
Ks. Biskup przekazuję pamiątkę wizyty duszpasterskiej
Ks. kanonik wyraził wielką radość, że nie zapomina się o Seniorach.
Po kolędzie odbyła się rozmowa duszpasterska, w której ks. kanonik wspominał radosne chwile posługi kapłańskiej.
Wspólne zdjęcie kapłanów dekanatu po modlitwie i konferencji
Wizyta duszpasterska na plebanii.
czytaj więcej
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.