Grupy Parafialne

Czym jest Parafialny Zespół Caritas?

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Jego zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas naszej diecezji pelplińskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym… PZC są swoistym „przedłużeniem rąk” Caritas diecezjalnej w parafiach.

Kim jest parafialny koordynator Caritas?

W naszej Parafii jest nią Pani Krystyna Kostkowska wyznaczona przez proboszcza parafii do kontaktów z Caritas Diecezji Pelplińskiej i stałej z nią współpracy w zakresie dzieł prowadzonych przez Caritas. Parafialny koordynator Caritas może dobierać współpracowników w zależności od potrzeb i prowadzonych akcji na terenie parafii. Nasz zespół liczy 15 osób

Jakie są zadania parafialnych koordynatorów Caritas:

  1. Troska o sprawny przepływ informacji pomiędzy Caritas a parafiami w diecezji;
  2. Stała współpraca ze strukturami Caritas Diecezji Pelplńskiej i Parafialnym Zespołem Caritas;
  3. Informowanie proboszcza parafii o akcjach Caritas oraz aktywny udział podczas ich realizacji;
  4. Zaangażowanie wspólnoty parafialnej w dzieła Caritas;
  5. Kształtowanie postawy sprzyjającej budowaniu wspólnoty Caritas oraz szerzenie postawy miłosierdzia, która będzie owocowała dalszą pracą 
    i zaangażowaniem pracę charytatywną;
  6. Poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej;
  7. Rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb osób ubogich, chorych na terenie parafii (domu, sąsiedztwie, parafii);
  8. Organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym, osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji z terenu parafii we współpracy z Caritas.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.