Sakramenty

Sakrament chrztu świętego

Czym jest chrzest?

Jest on sakramentem, w którym poprzez wyznanie wiary, że Jezus jest posłanym od Boga do naszego życia zbawicielem od zła, egoizmu i śmierci, oraz zanurzenie w wodzie w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego umiera stary człowiek w nas i rodzi się nowy, duchowy. Ponieważ chrzest oznacza zanurzenie, dorosły, zdrowy człowiek może być ochrzczony tylko przez zanurzenie w wodzie. W przypadku dzieci, które są chrzczone ze względu na wiarę ich rodziców i chrzestnych Kościół dopuszcza chrzest przez polanie, lub pokropienie głowy wodą. W każdym wypadku trzykrotnemu zanurzeniu, lub polaniu wodą towarzyszy formuła: „NN, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Dzieciom udziela się chrztu w oparciu o deklarację rodziców i chrzestnych, gwarantujących przekaz wiary. Dorośli otrzymują go w ramach katechumenatu.

Co daje chrzest?

Chrzest jako włączenie w życie wieczne Chrystusa i wspólnoty Kościoła gładzi wszystkie grzechy, łącznie z grzechem pierworodnym i jest zasadniczym Sakramentem inicjacji chrześcijańskiej.

Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

 • Akt urodzenia dziecka – do wglądu w oryginale
 • Dane rodziców – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców oraz przynależności sui iuris oraz  informacja o małżeństwie rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców chrzestnych oraz przynależności sui iuris
 • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.
 • Od osób spoza naszej parafii wymagana jest zgoda od ks. Proboszcza z parafii zamieszkania
 • Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej przed datą chrztu.
 • Do podjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • Jest katolikiem, Bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1).
 • Ojcem chrzestnym wg KPK może zostać także prawosławny.
 • Świadkiem chrztu może zostać osoba ochrzczona w kościele, który nie posiada pełnej jedności z kościołem katolickim (np. protestant)
 • Obowiązkowa katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w środę po mszy św. o godz. 19.00. (lub według ustalenia)
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.