Sakramenty

Sakrament Kapłaństwa

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.” KKK 1536

W myśl postanowień Chrystusa apostołowie głosili Jego Ewangelię, gromadząc wokół siebie coraz liczniejsze grono wyznawców i pełniąc rolę pasterzy we wspólnocie wierzących.

Misja, którą Pan powierzył pasterzom swego ludu, jestprawdziwą służbą.  Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Posługa wyraża się przede wszystkim poprzez głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła w imieniu i zastępstwie Chrystusa, który jest jego Głową, sakramentalne uobecnianie Pana oraz troskę o lud Boży.

Święcenia udzielane są przez nałożenie rąk biskupa na głowę wyświęcanego i modlitwę konsekracyjną, będącą prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów. Od początku istnienia Kościoła są trzy stopnie święceń. Pełnię sakramentu kapłaństwa dają święcenia biskupie. 

Biskupi są następcami Apostołów, którzy w sposób szczególny i widoczny podejmują rolę samego Chrystusa Nauczyciela, Pasterza i Kapłana.

Współpracownikami biskupów są prezbiterzy, czyli kapłani. Są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, kierować wspólnotą parafialną bądź pełnić określoną funkcję kościelną. Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej, ale mogą wykonywać swoją misję tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim.

Biskupom i kapłanom pomagają diakoni, którzy są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. Pełnią ważne funkcje w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych.

Poza wymienionymi posługami kapłańskimi Kościół każdej diecezji prowadzi także:

– przedszkola, szkoły, uniwersytety – tam również pracują księża,

– misje – wszystkie diecezje polskie wysyłają duchownych na misje, by Ewangelia docierała „aż po krańce ziemi”,

– seminaria duchowne – miejsce formacyjno – edukacyjne przygotowujące nowych kapłanów,

– „Caritas” – diecezjalny ośrodek pomocy biednym, również szpitale, przychodnie, poradnie,

– działalność informacyjną za pośrednictwem mediów (w naszej diecezji tą funkcję spełnia m.in. radio „Józef” oraz tygodnik „Gość   Niedzielny”),

– administrację – którą zajmuje się Kuria.

Osoba myśląca o kapłaństwie może spodziewać się pracy w bardzo rozległych obszarach działalności. Pierwszym jest zawsze posługa sakramentalna, ale do zadań kapłańskich należy także budowa kościołów, organizowanie pielgrzymek, odwiedzanie chorych, troska o muzykę kościelną, organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz wiele innych działań.

Jak uprzejmie administrator tej strony zauważył, pewnie wspomagając niejednego księdza w sprawach komputerowych, to co charakteryzuje duchowieństwo to brak czasu (choćby na posprzątanie). Z pewnością długo jeszcze nie będzie tylu księży, żeby duchowni mogli się trochę ponudzić.

JAK ZOSTAĆ KSIĘDZEM 

Kapłanami i diakonami mogą zostać tylko mężczyźni, którzy otrzymali powołanie od Boga. Miejscem dla tych, którzy usłyszeli głos powołania w swoim sercu jest seminarium duchowne. Wszelkie informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej można znaleźć poniżej:

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.