Sakramenty

Sakrament Eucharystii

Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywać się będzie zasadniczo w drugą niedzielę maja.

W roku 2024 będzie to 12 maja

11 maja 2025

Drodzy Rodzice,

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego 2023/2024 rozpoczynamy ostatni etap przygotowania Waszych dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Ogólnie mówimy o przygotowaniu do I Komunii świętej.

Przygotowanie Waszych dzieci do pełnego uczestniczenia w Sakramencie Eucharystii rozpoczęło się już dawno, właściwie w momencie ich chrztu. Wtedy rodzice zobowiązali się przed Panem Bogiem, że swoje dziecko doprowadzą do dojrzałości religijnej.

Warto się zastanowić, na jakim etapie przygotowania do I Komunii św. są aktualnie Wasze dzieci. Czy mają już w sobie dziecięcą wiarę ukształtowaną w katolickiej rodzinie. Czy otrzymały od rodziców pewne wyczucie potrzeby modlitwy oraz jej umiejętność? Czy znają najbardziej podstawowe prawdy wiary i zasady chrześcijańskiego postępowania?

Środowisko rozwoju religijnego i przygotowania dziecka do I Komunii św. z czasem wykracza poza dom rodzinny i obejmuje szkołę i parafię. Te dwie instytucje wspierają rodzinę w wykonaniu jej zadań wychowawczych.

Już na początku realizacji naszego parafialnego programu przygotowania dzieci do I Komunii św. musimy sobie jasno powiedzieć, że wydarzenie to ma charakter przede wszystkim religijny. Chodzi o wiarę, o doświadczenie duchowe. Istotą I Komunii św. jest spotkanie z Panem Jezusem, doświadczenie obecności Boga w życiu dziecka. Jest to właściwie uroczysta inauguracja pełnego udziału w Sakramencie Eucharystii. Od tego momentu dziecko będzie mogło już nie tylko uczestniczyć we Mszy św., ale będzie mogło to robić w sposób pełny, przystępując do Komunii św.

Również na początku realizacji naszego programu musimy sobie uświadomić niebezpieczeństwa, które nam zagrażają:

– powierzchowne potraktowanie przygotowania dziecka do I Komunii św.,

– zwlekanie z osobistym zaangażowaniem się w realizację programu,

– przekazywanie odpowiedzialności innym bez osobistego zaangażowania,

– kierowanie się niewłaściwymi motywami przy organizowaniu  uroczystości I Komunii św.,

– założenie, że zaangażowanie rodziców i dzieci będzie trwało jedynie do uroczystości pierwszokomunijnej.

Wierzę, że z Bożą pomocą i przy zaangażowaniu rodziców, katechetów, proboszcza i innych ludzi dobrej woli dzieci klas trzecich zostaną bardzo dobrze przygotowane do I Komunii św., a majowe uroczystości dla nas wszystkich będą bardzo radosne.

Jak dobrze przygotować dziecko do Pierwszej Komunii?

Jeżeli rodzice chcą, by ich dziecko dobrze przygotowało się do Pierwszej Komunii Świętej, powinni spełnić cztery zasadnicze warunki. 

-Przede wszystkim winni systematycznie uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy św., najlepiej ze swoimi pociechami. 

-Dalej, powinni korzystać z sakramentów świętych, w tym z systematycznej spowiedzi, która pozwoli im na uczestnictwo w Eucharystii w sposób pełny. 

-Poza tym konieczna jest współpraca z kapłanem i osobami przygotowującymi dzieci w parafii i szkole (na katechezie) do tego sakramentu. 

-Ostatecznie najlepszym przygotowaniem jest dawanie przez rodziców świadectwa chrześcijańskiego życia.

W praktyce różnie to wygląda. Często rodzice są zagonieni, nie zawsze uświadamiają sobie, kim jest Chrystus w Komunii św. Dlatego warto przypomnieć słowa, które wypowiedział Jan Paweł II: „Katecheza – zarówno bezpośrednio przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej, jak i po niej następująca – ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem” (Łódź, 13.06.1987).

Zachęcam więc rodziców, by zatrzymali się na chwilę i pomyśleli. Dlaczego pragną, by ich dzieci przyjęły Komunię św. i kim dla nich jest Chrystus w Eucharystii? Tak naprawdę Pierwsza Komunia dzieci jest okazją dla rodziców, by odnowili i pogłębili przyjaźń z Jezusem. A kiedy będą blisko Niego, nie będzie trzeba dodatkowego trudu, by ich dzieci zapragnęły Go jako największego prezentu.

Kiedy zgłosić dziecko do przygotowania? 

Zgłoszenia przyjmowane są od początku roku szkolnego, w którym odbędzie się I Komunia. Z racji tego, że grupa komunijna może składać się także z dzieci mieszkających na terenie innych parafii czas na decyzję, gdzie dziecko przystąpi do sakramentów mija z końcem września.

Co w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem Parafii swojego zamieszkania? 

Miejscem pogłębiania i rozwijania życia sakramentalnego jest własna parafia zamieszkania. W związku z tym przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania powinno odbywać się w parafii zamieszkania dziecka. Należy pamiętać, że takie przygotowanie oprócz elementów wtajemniczających, ma także na celu budzenie świadomości jedności wspólnoty parafialnej, zarówno u dzieci jak i rodziców. W uzasadnionych przypadkach I Komunia Święta i Sakrament Pokuty i Pojednania może odbyć się poza parafią zamieszkania. Wymagana jest wtedy zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na przygotowanie i udzielenie sakramentów razem z grupą szkolną, którą należy uzyskać i przedstawić do końca września.

Dziecko nie zostało do tej pory ochrzczone.

Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego niemożliwe jest udzielanie innych sakramentów. W przypadku gdy dziecko jest nie ochrzczone należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do I Komunii w momencie zapisywania dziecka do przygotowań. Chrzest dziecka, które ukończyło 7 rok życia wymaga dodatkowych formalności. 

Każda rodzina w momencie zgłaszania dziecka do I Komunii przekazuje informację dot. miejsca i daty Chrztu. Brak informacji o Chrzcie (odnotowanej w księgach naszej Parafii lub na oddzielnej metryce z innej parafii) uniemożliwia dziecku przystąpienie do I Komunii świętej i Spowiedzi. Metryki Chrztu z innych Parafii dostarczamy do końca roku kalendarzowego. 

Co w przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym?

Powodem takiego stanu mogą być np. formalne przeszkody do zawarcia związku sakramentalnego, czyli jedno (lub dwójka) z rodziców zawarło już ślub kościelny a teraz żyje w drugim związku. O ważności/nieważności sakramentu małżeństwa orzeka sąd biskupi. 

Innym przypadkiem jest sytuacja gdy pomiędzy rodzicami dziecka nie ma przeszkód natury formalnej (świadomy wybór życia w związku cywilnym lub w konkubinacie). Zarówno pierwszy jak i drugi przypadek uniemożliwia otrzymanie rozgrzeszenia i przystąpienia do Komunii świętej. Uroczystości komunijne dziecka nie stanowią tutaj wyjątku od tej reguły. Troskę o aplikowanie łask płynących z sakramentów świętych w takich przypadkach powierza się w pierwszej kolejności rodzicom chrzestnym (są oni wybrani do pomocy w religijnym wychowaniu dziecka), następnie innym członkom rodziny (dziadkom, starszemu rodzeństwu). 

Rodzice dziecka powinni poinformować księdza o swojej sytuacji. Gdy chodzi o rodziców, między którymi nie ma formalnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa czas przygotowania dziecka do I Komunii jest dobrą okazją, aby podjąć konkretne kroki do uregulowania swojej sytuacji. Należy pamiętać, że przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa wymagają odpowiedniej ilości czasu.

Ks. Tomasz, proboszcz

Formularz zgłoszenia dziecka do I Komunii Świętej

  Oboje rodzice pragną przygotować dziecko do I KomuniiTakNie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w celu realizacji powyższego zgłoszenia

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

  Strona korzysta
  z plików Cookies.
  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.